ADRA Úc

Tư vấn qua email

Tư vấn qua radio

trả lời tư vấn

Thống kê

Lượt xem
Các bài viết
870
Bài viết của bạn đọc
24
Trả lời tư vấn
578
Các liên kết web
10
Số lần xem các bài viết
789933

Số người đang online: 177

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website qua đâu?
 

Mục tiêu của dự án

Dự án này được thực hiện để nâng cao nhận thức và hiểu biết của vị thành niên về sức khoẻ sinh sản tình dục. Việc này bao gồm:

        - Giúp vị thành niên có được thông tin chính xác về kỹ năng cuộc sống và sức khoẻ sinh sản tình dục

       - Tạo ra một diễn đàn cho vị thành niên tìm kiếm kiến thức, thảo luận nâng cao hiểu biết của họ và họ có khả năng tự giải quyết các vấn đề cá nhân của mình

       - Cung cấp dịch vụ tư vấn bí mật và dấu tên cho vị thành niên về sức khoẻ sinh sản và tình dục

        - Tăng cường năng lực cho các cán bộ y tế và nhân viên dự án trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn; củng cố mối quan tâm của họ đối với hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và tình dục cho vị thành niên