ADRA Úc

Tư vấn qua email

Tư vấn qua radio

trả lời tư vấn

Thống kê

Lượt xem
Các bài viết
870
Bài viết của bạn đọc
24
Trả lời tư vấn
578
Các liên kết web
10
Số lần xem các bài viết
789930

Số người đang online: 145

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website qua đâu?
 

 Dự án READY II - Hoạt động của Dịch vụ tư vấn SKSS (Tư vấn tuổi hoa)

Dự án READY II - Hoạt động của Dịch vụ tư vấn SKSS (Tư vấn tuổi hoa).

 

Họat động quảng bá dịch vụ tư vấn SKSS tại trường học

Hoạt động quảng bá dịch vụ tư vấn SKSS tại trường học.

 

 Hoạt động quảng bá dịch vụ tư vấn SKSS tại Trường học.

Hoạt động quảng bá dịch vụ tư vấn SKSS tại Trường học.

 

Sự hào hứng của các em học sinh khi được tham gia hoạt động thúc đẩy dịch vụ tư vấn SKSS của dự án READYII

Sự hào hứng của các em học sinh khi được tham gia hoạt động thúc đẩy dịch vụ tư vấn SKSS của dự án READYII.

 

Hoạt động quảng bá dịch vụ tư vấn SKSS của dự án READY II tại trường học.

Hoạt động quảng bá dịch vụ tư vấn SKSS của dự án READY II tại trường học.

 

Rất vui khi được nghe truyền thông giáo dục SKSS VTN và quảng bá dịch vụ tư vấn của dự án READY II

Rất vui khi được nghe truyền thông giáo dục SKSS VTN và quảng bá dịch vụ tư vấn của dự án READY II.

 

 Tham gia trả lời câu hỏi về SKSS VTN tại Trường THPT huyện Thạch An-Cao Bằng

 Tham gia trả lời câu hỏi về SKSS VTN tại Trường THPT huyện Thạch An-Cao Bằng.

 

Hoạt động GDTT về SKSS VTN và Quảng bá thúc đẩy dịch vụ Tư vấn của dự án RAEDY II tại Trường học.

Hoạt động GDTT về SKSS VTN và Quảng bá thúc đẩy dịch vụ Tư vấn của dự án RAEDY II tại Trường học.

 

 Truyền thông giáo dục SKSS và quảng bá thúc đẩy dịch vụ tư vấn dự án READY II tại trường học.

Truyền thông giáo dục SKSS và quảng bá thúc đẩy dịch vụ tư vấn dự án READY II tại trường học.

 

Truyền thông giáo dục SKSS và quảng bá thúc đẩy dịch vụ tư vấn dự án READY II tại trường học.

Truyền thông giáo dục SKSS và quảng bá thúc đẩy dịch vụ tư vấn dự án READY II tại trường học.

 

Hoạt động ngoại khóa về tình dục tuổi VTN tại Trường THPT Nà Giàng huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Hoạt động ngoại khóa về tình dục tuổi VTN tại Trường THPT Nà Giàng huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

 

Hoạt động quảng bá dịch vụ tư vấn SKSS của dự án READY II tại Trường THPT Nà Giàng-Hà Quảng, Cao Bằng.

Hoạt động quảng bá dịch vụ tư vấn SKSS của dự án READY II tại Trường THPT Nà Giàng-Hà Quảng, Cao Bằng.

 

 Hoạt động quảng bá dịch vụ tư vấn SKSS của dự án READY II tại trường học.

 Hoạt động quảng bá dịch vụ tư vấn SKSS của dự án READY II tại trường học.

 

Hoạt động sinh hoạt dưới cờ của dự án READY II về Sức khỏe sinh sản tại Trung tâm GDTX huyện Quảng Uyên (Cao Bằng)

Hoạt động sinh hoạt dưới cờ của dự án READY II về Sức khỏe sinh sản tại Trung tâm GDTX huyện Quảng Uyên (Cao Bằng).