Trang web “Tư vấn Tuổi hoa” được được điều hành và quản lý bởi Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tình Cao Bằng trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng.

Bác sĩ Lục Thị Thắng - Chi Cục trưởng, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Cao Bằng
Bác sĩ Lục Thị Thắng – Chi Cục trưởng, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Cao Bằng

Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình là tổ chức trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng, thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý Nhà nước về công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình bao gồm các lĩnh vực: qui mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số, chỉ đạo và thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh.

Ban lãnh đạo Chi cục

Phó Chi cục trưởng: Bác sĩ CKI. Lục Thị Thắng

 • Email:chicucds_khhgd@caobang.gov.vn
 • ĐT: 02063.852553

Các phòng chuyên môn

1. Phòng Tổ chức – Hành chính – Kế hoạch tài vụ

 • Trưởng phòng: Ông Chu Tuấn Khương
 • Điện thoại liên hệ: 026 3 855 025
 • Phó trưởng phòng: Bà Chu Ngọc Anh
 • Điện thoại: 026 3 853 726

2. Phòng Dân số – Kế hoạch hóa gia đình

 • Trưởng phòng: Bác sĩ CKI. Hứa Huyền Hương
 • Điện thoại liên hệ: 026 3 858 026

3. Phòng Truyền thông giáo dục

 • Trưởng phòng: Bác sĩ CKI. Sầm Tố Uyên
 • Phó Trưởng phòng: Nông Xuân Hợi
 • Điện thoại liên hệ: 026 3 955 966